Монологи

Чому Луганський аграрний університет переселяється у Слов`янськ, Костянтинівку та Старобільськ

Свои.City
26.11.2018 14:00
Пояснює помічник ректора Луганського національного аграрного університету Елена ЗНАТКОВА.

- Луганський національний аграрний університет – єдиний аграрний ЗВО Донбасу, який за свою майже столітню історію неодноразово стикався з випробуваннями на міцність.

Новітня історія ЛНАУ розпочалася з 2014 року - з моменту переміщення до Харкова. Тоді пріоритетними завданнями були - попри всі труднощі - зберегти науковий-педагогічний потенціал та дати шанс на здобуття вищої освіти тим, хто не закінчив навчання, та новим абітурієнтам - випускникам шкіл Луганської та Донецької областей.

В умовах переміщення прийшло усвідомлення того, що університет – не стіни, університет – це люди. Саме тут прийшло усвідомлення переваг мобільності університетів!

Проте час йде, диктуючи нові завдання. Надзвичайна конкуренція, функціонування трьох аграрних вищих навчальних закладів у Харкові, зацікавленість місцевих громад Донеччини та Луганщини в поверненні університету та підтримка зі сторони міжнародних донорів стали вагомими аргументами для прийняття Міністерством освіти і науки України рішення щодо подальшої діяльності ЛНАУ на територіях Луганської і Донецької областей – на базах своїх відокремлених підрозділів у м. Слов`янськ, м. Костянтинівка, м. Старобільськ.

Тепер ЛНАУ має повернутися на рідну землю та стати новатором – першим університетом, що являтиме собою мережеву структуру навчально-наукових інститутів, факультетів, структурних підрозділів, розташованих у різних районах Луганської та Донецької областей.

Тепер кожна кафедра університету знайде собі новий дім. Науково-педагогічний потенціал розвиватиметься у більш сприятливих умовах, де є відповідна профілю інфраструктура, нагальна потреба в певних кадрах та зв'язок між наукою та економікою.

Крім того,  сучасні реалії вимагають і структурних змін. Одним із стратегічних напрямів буде поява в структурі університету сервісних підрозділів для забезпечення додаткових джерел фінансування: центрів із надання додаткових освітніх послуг у сферах доуніверситетської та післядипломної Е-освіти; центрів із проведення фандрайзінгової діяльності, реалізації міжнародних проектів, грантової діяльності, тощо. Це вагоме підґрунтя для створення стабільної матеріально-технічної бази університету та комфортних умов для проживання співробітників та студентів.

Звісно, процес переміщення не може бути миттєвим. До того ж ЛНАУ має виконати зобов’язання перед кожним студентом, що вже навчається. Тому для всіх, хто прагне закінчувати своє навчання в Харкові, ЛНАУ забезпечить повноцінний навчальний процес.

Усвідомлюючи нові вимоги часу, ЛНАУ націлений на подальший розвиток, на підкорення нових вершин, на зміни, які, як показує досвід, лише на краще. Ми готові долати труднощі, щоб побудувати інноваційний заклад освіти нового типу на теренах рідних областей!